Categories
Linh tinh

Kỹ thuật chạy Quảng Cáo FaceBook.

Kĩ thuật quảng cáo FaceBook không dùng Não.

Xạo vãi lều !! Làm ads không dùng não. Đây là câu nói láo nhất mà tao nghe từ trước đến giờ ?? Suy nghĩ bạc cả mái đầu mà còn không ra huống chi, không dùng não. Yup !! Đây chính xác là đều bạn đang nghĩ đúng không ? Tất nhiên để đến được bước này mình đã trút hết não và tham khảo hết các chuyên gia. Mới tổng hợp ra công thức bá CMN đạo đến như vậy. Và nó là kĩ thuật mình thường dùng trong tất cả các dự án mà mình nhận.