Categories
Tài chính

TỪ ĐẦU CƠ CÓ TÀI SẢN THÀNH CON NỢ 1 TRIỆU ĐÔ

Bài trính đăng lại từ post trên FB của anh Anh Viet Do
https://www.facebook.com/anhviet.do.7/posts/5307990109217542

GIAI ĐOẠN NGUY HIỂM

Thị trường bước vào uptrend.. và sẽ còn tăng dài. Tuy nhiên giai đoạn nguy hiểm bắt đầu.. Nguy hiểm không phải nằm ở thị trường mà là ở Tư Duy. nhà đầu tư bị lái theo con đường lệch lạc.

Thị trường trong giai đoạn người người nhà nhà đều thắng.. Mã ra báo cáo lỗ cũng tăng.. Đội lái nào khỏe thì tăng nhiều. Giá trị cổ phiếu không còn phản ánh theo tình hình hoặc triển vọng của doanh nghiệp.
sau 1 thời gian.. nhà đầu tư rất dễ bị ru ngủ. và chỉ còn quan điểm.