Tag: định giá cổ phiếu

  • TỪ ĐẦU CƠ CÓ TÀI SẢN THÀNH CON NỢ 1 TRIỆU ĐÔ

    TỪ ĐẦU CƠ CÓ TÀI SẢN THÀNH CON NỢ 1 TRIỆU ĐÔ

    Bài trính đăng lại từ post trên FB của anh Anh Viet Do https://www.facebook.com/anhviet.do.7/posts/5307990109217542 GIAI ĐOẠN NGUY HIỂM Thị trường bước vào uptrend.. và sẽ còn tăng dài. Tuy nhiên giai đoạn nguy hiểm bắt đầu.. Nguy hiểm không phải nằm ở thị trường mà là ở Tư Duy. nhà đầu tư bị lái theo […]