Categories
Cafe

Development Time và Điều kiện tiên quyết cho mọi mẻ rang cà phê thành công

*Development time là Thời gian rang để hạt phát triển hương vị