Độ rang ảnh hưởng đến hương vị cà phê như thế nào?

Câu hỏi đặt ra là Barista có cần biết rang không? Theo Cọ, câu trả lời là có, nó cũng giống như roaster ngoài cupping cũng nên biết pha để biết mình rang có bị lỗi gì hay không vì hương vị cà phê khi cupping và khi pha có thể khác nhau rất nhiều.

Continue reading “Độ rang ảnh hưởng đến hương vị cà phê như thế nào?”