Categories
Linh tinh

Gỗ hoài cũng ngán, .. hôm nay đổi vị :)

Sắt thép nhưng rất mềm mại 🙂